Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv

Possession
  • Ludogorets Razgrad 65%
  • Botev Plovdiv 35%
Match statistics
Corner Kicks
9 Ludogorets Razgrad logo
Ludogorets Razgrad logo 2
Yellow Cards
4 Ludogorets Razgrad logo
Ludogorets Razgrad logo 4
Red cards
0 Ludogorets Razgrad logo
Ludogorets Razgrad logo 0
Lineups
67
Hristov
9
Duah
17
Gómez
26
Sundberg
4
Almeida
3
Nedyalkov
30
Machado
8
Goncalves
77
Rocha
6
Piotrowski
7
Rick
1
Hankic
9
Sekulić
17
Minkov
5
Tamm
19
Conte
38
Balogiannis
15
Eyenga
20
Perera
31
Emmanuel
10
Popov
7
Brahimi

First squad

67 Hristov
46'
9 Duah
8'
3 Nedyalkov
82'
30 Machado
77'
82'
8 Goncalves
62'
77 Rocha
37'
67'
6 Piotrowski
10'
7 Rick
Hankic 1
45'
76' Sekulić 9
39' Minkov 17
Tamm 5
4'
90' Conte 19
77' Eyenga 15
Perera 20
58' Emmanuel 31
84' Popov 10
77'
90' Brahimi 7

Substitutes

10 Tissera
14 Gruper
82'
18 Chochev
24 Verdon
69 Pepelyashev
46'
88 Nedelev
82'
90 Delev
67'
99 Sanchez
62'
71'
76' Ukaki 4
Akere 16
Papazov 18
90' Karabelyov 28
Igonen 32
Videv 42
84' Chernev 79
Players statistics
Ludogorets Razgrad logo Ludogorets Razgrad
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
5 Terziev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tissera 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gruper 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Chochev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Verdon 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pepelyashev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Nedelev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Delev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Sanchez 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Hristov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Duah 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gómez 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sundberg 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Almeida 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nedyalkov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Machado 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Goncalves 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Rocha 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Piotrowski 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rick 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botev Plovdiv logo Botev Plovdiv
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
4 Ukaki 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Akere 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Papazov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Karabelyov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Baltanov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Igonen 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Nachukwu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Videv 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Chernev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hankic 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sekulić 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Minkov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tamm 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Conte 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Balogiannis 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Eyenga 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Perera 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Emmanuel 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Popov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brahimi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0