Sagan Tosu vs Kawasaki Frontale

Possession
  • Sagan Tosu 39%
  • Kawasaki Frontale 61%
Match statistics
Corner Kicks
4 Sagan Tosu logo
7
Yellow Cards
1 Sagan Tosu logo
0
Red cards
0 Sagan Tosu logo
0
Lineups
71
Park
99
Silvestre
42
Harada
3
Kimura
20
Kim
88
Naganuma
5
Kawahara
7
Tezuka
22
Togashi
23
Kikuchi
13
Yokoyama
99
Kamifukumoto
41
Ienaga
20
Yamada
23
Marcinho
31
Wermeskerken
3
Ominami
2
Takai
5
Sasaki
8
Tachibanada
16
Seko
17
Tono

First squad

1
71 Park
11
99 Silvestre
44'
83'
2
42 Harada
47'
3
3 Kimura
4
20 Kim
83'
5
88 Naganuma
6
5 Kawahara
7
7 Tezuka
83'
8
22 Togashi
68'
9
23 Kikuchi
68'
10
13 Yokoyama
18'
26'
37'
60'
9
45'
68' Ienaga 41
10
Yamada 20
11
58' Marcinho 23
2
58' Wermeskerken 31
3
78' Ominami 3
4
13' Takai 2
5
Sasaki 5
6
68' Seko 16
8
Tono 17

Substitutes

2 Yamazaki
60'
9 Kawata
75'
11 Araujo
83'
14 Fujita
83'
16 Ueebisu
83'
18 Hino
68'
Jung 1
58' Jesiel 4
Erison 9
58' Wakizaka 14
68' Yamauchi 26
78' Segawa 30
Players statistics
Sagan Tosu logo Sagan Tosu
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Rodríguez 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yamazaki 0 0 8.00 (69.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
9 Kawata 0 0 7.00 (27.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
11 Araujo 0 0 2.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fujita 0 0 6.00 (83.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ueebisu 0 0 3.00 (67.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hino 0 0 6.00 (86.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
1
71 Park 0 0 38.00 (60.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
99 Silvestre 0 0 8.00 (63.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
2
42 Harada 0 0 38.00 (71.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
3
3 Kimura 0 0 46.00 (83.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
4
20 Kim 0 0 53.00 (89.00%) 1.00 0 0 0 0 0 1.00 0 0
5
88 Naganuma 0 0 28.00 (78.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
6
5 Kawahara 0 0 41.00 (89.00%) 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0
7
7 Tezuka 0 0 33.00 (79.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
8
22 Togashi 0 0 17.00 (82.00%) 2.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
9
23 Kikuchi 0 0 27.00 (81.00%) 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10
13 Yokoyama 0 0 11.00 (64.00%) 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Jung 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jesiel 0 0 16.00 (80.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
6 Ricardo 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Erison 0 0 3.00 (50.00%) 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
14 Wakizaka 0 0 25.00 (94.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
26 Yamauchi 0 0 11.00 (71.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Segawa 0 0 5.00 (54.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
1
99 Kamifukumoto 0 0 27.00 (69.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
41 Ienaga 0 0 66.00 (86.00%) 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
10
20 Yamada 0 0 17.00 (61.00%) 2.00 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11
23 Marcinho 0 0 15.00 (73.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
2
31 Wermeskerken 0 0 34.00 (85.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
3
3 Ominami 0 0 61.00 (82.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
4
2 Takai 0 0 66.00 (85.00%) 2.00 2.00 2.00 0 0 0 1.00 0 0
5
5 Sasaki 0 0 51.00 (91.00%) 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
7
8 Tachibanada 0 0 63.00 (94.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
16 Seko 0 0 46.00 (83.00%) 1.00 0 0 0 0 0 1.00 0 0
8
17 Tono 0 0 38.00 (96.00%) 3.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0