Sagan Tosu vs FC Tokyo

Finished 96'
Sagan Tosu logo0
1FC Tokyo logo
-

penalties

Possession
  • Sagan Tosu 49%
  • FC Tokyo 51%
Match statistics
Corner Kicks
8 Sagan Tosu logo
4
Yellow Cards
2 Sagan Tosu logo
1
Red cards
0 Sagan Tosu logo
0
Lineups
71
Park
99
Silvestre
88
Naganuma
2
Yamazaki
16
Ueebisu
28
Maruhashi
5
Kawahara
7
Tezuka
22
Togashi
23
Kikuchi
13
Yokoyama
41
Nozawa
39
Nakagawa
71
Araki
33
Tawaratsumida
38
Anzai
4
Kimoto
44
Trevisan
49
Bangunagande
8
Ko
37
Koizumi
7
Matsuki

First squad

71 Park
88 Naganuma
35'
2 Yamazaki
59'
16 Ueebisu
28 Maruhashi
73'
7 Tezuka
83'
22 Togashi
82'
23 Kikuchi
83'
13 Yokoyama
87'
Nozawa 41
65' Nakagawa 39
88' Araki 71
76' Tawaratsumida 33
88' Anzai 38
11' Kimoto 4
Ko 8
Koizumi 37
44'
76' Matsuki 7

Substitutes

9 Kawata
11 Araujo
82'
14 Fujita
83'
18 Hino
21 Horigome
73'
31 Okamoto
36 Kitajima
83'
65' Nakamura 2
76'
76' Oliveira 9
Hatano 13
88' Tokumoto 43
Silva 70
Players statistics
Sagan Tosu logo Sagan Tosu
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
9 Kawata 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Araujo 0 0 4.00 (50.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fujita 0 0 6.00 (100.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
18 Hino 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Horigome 0 0 7.00 (71.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Okamoto 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kitajima 0 0 6.00 (33.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Park 0 0 41.00 (80.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
99 Silvestre 0 0 5.00 (60.00%) 4.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0
88 Naganuma 0 0 41.00 (83.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
2 Yamazaki 0 0 54.00 (87.00%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
16 Ueebisu 0 0 84.00 (85.00%) 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0
28 Maruhashi 0 0 36.00 (78.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kawahara 0 0 47.00 (81.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
7 Tezuka 0 0 52.00 (81.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Togashi 0 0 21.00 (76.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
23 Kikuchi 0 0 37.00 (76.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
13 Yokoyama 0 0 34.00 (85.00%) 3.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0 0
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
2 Nakamura 0 0 9.00 (67.00%) 1.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
3 Morishige 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Oliveira 0 0 5.00 (60.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
13 Hatano 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Harakawa 0 0 5.00 (75.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
43 Tokumoto 0 0 5.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
70 Silva 0 0 1.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Nozawa 0 0 32.00 (72.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
39 Nakagawa 0 0 8.00 (88.00%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0
71 Araki 0 0 42.00 (86.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
33 Tawaratsumida 0 0 13.00 (62.00%) 3.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0
38 Anzai 0 0 41.00 (85.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
4 Kimoto 0 0 63.00 (89.00%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
44 Trevisan 0 0 63.00 (79.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
49 Bangunagande 0 0 48.00 (83.00%) 0 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
8 Ko 0 0 78.00 (87.00%) 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0
37 Koizumi 0 0 59.00 (92.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Matsuki 0 0 37.00 (76.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0