Sagan Tosu vs Cerezo Osaka

Possession
  • Sagan Tosu 62%
  • Cerezo Osaka 38%
Match statistics
Corner Kicks
6 Sagan Tosu logo
Sagan Tosu logo 0
Yellow Cards
1 Sagan Tosu logo
Sagan Tosu logo 1
Red cards
0 Sagan Tosu logo
Sagan Tosu logo 1
Lineups
71
Park
22
Togashi
42
Harada
2
Yamazaki
20
Kim
28
Maruhashi
6
Fukuta
5
Kawahara
88
Naganuma
21
Horigome
13
Yokoyama
21
Kim
11
Croux
9
Pereira
19
Tameda
2
Maikuma
33
Nishio
14
Funaki
6
Noborizato
10
Tanaka
25
Okuno
8
Kagawa

First squad

1
71 Park
10
22 Togashi
59'
2
42 Harada
3
2 Yamazaki
4
20 Kim
5
28 Maruhashi
68'
7
6 Fukuta
68'
8
5 Kawahara
6
88 Naganuma
11
21 Horigome
42'
68'
9
13 Yokoyama
83'
1
Kim 21
9
63' Croux 11
10
80'
88' Pereira 9
11
63' Tameda 19
2
Maikuma 2
3
Nishio 33
4
Funaki 14
7
Tanaka 10
6
76' Okuno 25
8
46' Kagawa 8

Substitutes

11 Araujo
68'
16 Ueebisu
18 Hino
68'
23 Kikuchi
83'
31 Okamoto
32 Sakaiya
68'
99 Silvestre
59'
76' Uejo 7
Sakata 17
88' Toriumi 24
63' Capixaba 27
Shimizu 31
63'
64'
86' Shibayama 48
46'
48' Vitor 55
Players statistics
Sagan Tosu logo Sagan Tosu
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
11 Araujo 0 0 5.00 (60.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ueebisu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hino 0 0 14.00 (86.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kikuchi 0 0 12.00 (60.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
31 Okamoto 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sakaiya 0 0 20.00 (82.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Silvestre 0 0 4.00 (75.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
1
71 Park 0 0 50.00 (84.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
10
22 Togashi 0 0 5.00 (100.00%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0
2
42 Harada 0 0 59.00 (80.00%) 3.00 1.00 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0
3
2 Yamazaki 0 0 108.00 (89.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
4
20 Kim 0 0 110.00 (88.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
5
28 Maruhashi 0 0 30.00 (80.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
6 Fukuta 0 0 50.00 (96.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
8
5 Kawahara 0 0 80.00 (84.00%) 0 0 0 0 0 0 3.00 0 0
6
88 Naganuma 0 0 36.00 (72.00%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 3.00 0 0
11
21 Horigome 0 0 22.00 (82.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
9
13 Yokoyama 0 0 21.00 (86.00%) 3.00 0 1.00 2.00 0 0 1.00 0 0
Cerezo Osaka logo Cerezo Osaka
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
7 Uejo 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sakata 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Toriumi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Capixaba 0 0 2.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
31 Shimizu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Shibayama 0 0 3.00 (67.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
55 Vitor 0 0 20.00 (60.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
1
21 Kim 0 0 43.00 (40.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
9
11 Croux 0 0 12.00 (75.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
10
9 Pereira 0 0 14.00 (71.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 2.00 0 0
11
19 Tameda 0 0 17.00 (76.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
2
2 Maikuma 0 0 40.00 (75.00%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
3
33 Nishio 0 0 45.00 (80.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
4
14 Funaki 0 0 39.00 (90.00%) 0 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
5
6 Noborizato 0 0 38.00 (82.00%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
7
10 Tanaka 0 0 50.00 (68.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
25 Okuno 0 0 19.00 (89.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
8
8 Kagawa 0 0 22.00 (73.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0