Sagan Tosu vs Albirex Niigata

Finished 100'
Sagan Tosu logo1
2Albirex Niigata logo
-

penalties

Possession
  • Sagan Tosu 35%
  • Albirex Niigata 65%
Match statistics
Corner Kicks
5 Sagan Tosu logo
6
Yellow Cards
1 Sagan Tosu logo
2
Red cards
0 Sagan Tosu logo
0
Lineups
71
Park
88
Naganuma
99
Silvestre
41
Kabayama
42
Harada
2
Yamazaki
20
Kim
28
Maruhashi
5
Kawahara
6
Fukuta
21
Horigome
1
Kojima
9
Suzuki
25
Fujiwara
5
Fitzgerald
3
Deng
2
Arai
8
Miyamoto
6
Akiyama
22
Matsuda
7
Taniguchi
16
Komi

First squad

1
71 Park
6
88 Naganuma
10
99 Silvestre
74'
9
41 Kabayama
56'
2
42 Harada
90'
3
2 Yamazaki
4
20 Kim
5
28 Maruhashi
73'
8
5 Kawahara
7
6 Fukuta
5'
56'
11
21 Horigome
79'
1
Kojima 1
11
72' Suzuki 9
2
Fujiwara 25
3
90' Fitzgerald 5
4
Deng 3
5
31'
54' Arai 2
6
41' Miyamoto 8
7
Akiyama 6
8
72' Matsuda 22
9
45' Taniguchi 7
10
72' Komi 16

Substitutes

7 Tezuka
56'
11 Araujo
79'
13 Yokoyama
74'
16 Ueebisu
73'
22 Togashi
56'
23 Kikuchi
31 Okamoto
72' Hasegawa 14
72' Magalhaes 17
90' Hayakawa 18
Shimada 20
Abe 21
72' Takagi 33
Players statistics
Sagan Tosu logo Sagan Tosu
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
7 Tezuka 0 0 21.00 (90.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Araujo 0 0 2.00 (50.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Yokoyama 0 0 7.00 (71.00%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
16 Ueebisu 0 0 11.00 (100.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
22 Togashi 0 0 3.00 (100.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
23 Kikuchi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Okamoto 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
71 Park 0 0 40.00 (70.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
6
88 Naganuma 0 0 15.00 (60.00%) 3.00 0 2.00 3.00 0 0 1.00 0 0
10
99 Silvestre 0 0 12.00 (67.00%) 2.00 0 0 2.00 0 0 1.00 0 0
9
41 Kabayama 0 0 12.00 (75.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
42 Harada 0 0 21.00 (90.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
3
2 Yamazaki 0 0 47.00 (79.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
4
20 Kim 0 0 54.00 (83.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
28 Maruhashi 0 0 26.00 (73.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
5 Kawahara 0 0 40.00 (80.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
7
6 Fukuta 0 0 13.00 (69.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
11
21 Horigome 0 0 26.00 (85.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
14 Hasegawa 0 0 14.00 (92.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0
17 Magalhaes 0 0 9.00 (67.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
18 Hayakawa 0 0 3.00 (33.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Shimada 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Abe 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Horigome 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Takagi 0 0 7.00 (57.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
1
1 Kojima 0 0 43.00 (86.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11
9 Suzuki 0 0 24.00 (79.00%) 4.00 2.00 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0
2
25 Fujiwara 0 0 65.00 (89.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
3
5 Fitzgerald 0 0 99.00 (87.00%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
4
3 Deng 0 0 75.00 (89.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
5
2 Arai 0 0 74.00 (88.00%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0
6
8 Miyamoto 0 0 64.00 (91.00%) 2.00 0 0 2.00 0 0 1.00 0 0
7
6 Akiyama 0 0 119.00 (95.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
8
22 Matsuda 0 0 38.00 (82.00%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
9
7 Taniguchi 0 0 22.00 (86.00%) 4.00 1.00 0 3.00 0 0 1.00 0 0
10
16 Komi 0 0 16.00 (100.00%) 2.00 2.00 0 0 0 0 1.00 0 0