Rukh Vynnyky vs Dynamo Kyiv

Possession
  • Rukh Vynnyky 49%
  • Dynamo Kyiv 51%
Match statistics
Corner Kicks
8
Rukh Vynnyky logo 7
Yellow Cards
2
Rukh Vynnyky logo 1
Red cards
0
Rukh Vynnyky logo 0
Lineups
23
Ledvii
22
Plumain
9
Kvasnytsya
92
Slyubyk
93
Roman
29
Didyk
96
Sliusar
19
Pastukh
77
Sych
30
Paula
8
Karabin
35
Neshcheret
9
Voloshyn
20
Karavaev
4
Popov
40
Bilova
44
Dubinchak
18
Andrievsky
8
Shepelev
77
Muyiwa
29
Buyalsky
30
Diallo

First squad

1
23 Ledvii
11
22 Plumain
77'
9
9 Kvasnytsya
66'
3
92 Slyubyk
5
93 Roman
60'
61'
4
29 Didyk
63'
7
96 Sliusar
79'
6
19 Pastukh
2
77 Sych
8
30 Paula
10
8 Karabin
53'
1
Neshcheret 35
11
46' Voloshyn 9
2
Karavaev 20
4
75' Popov 4
3
78' Bilova 40
8
Dubinchak 44
7
78' Andrievsky 18
6
Shepelev 8
10
Muyiwa 77
5
46' Buyalsky 29
9
52'
83' Diallo 30

Substitutes

1 Gereta
4 Kholod
10 Prytula
15 Pidgurskyi
77'
79'
71 Fedor
73 Lyakh
75 Kitela
99 Runich
53'
Kabayev 22
46' Malysh 23
75' Dyachuk 25
78' Mykhavko 32
Syrota 34
46'
77' Tsarenko 37
Morgun 51
Players statistics
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Gereta 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kholod 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Klimchuk 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Prytula 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pidgurskyi 0 0 11.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
20 Chrispim 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Nepeypiev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Fedor 0 0 5.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Lyakh 0 0 12.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Kitela 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Stoliarchuk 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Runich 0 0 9.00 (%) 2.00 0 0 2.00 0 0 0 0 0
1
23 Ledvii 0 0 22.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
22 Plumain 0 0 19.00 (%) 5.00 0 2.00 3.00 0 0 3.00 0 0
9
9 Kvasnytsya 0 0 16.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
3
92 Slyubyk 0 0 31.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
5
93 Roman 0 0 15.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
4
29 Didyk 0 0 25.00 (%) 4.00 2.00 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0
7
96 Sliusar 0 0 34.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
6
19 Pastukh 0 0 26.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
2
77 Sych 0 0 26.00 (%) 1.00 0 2.00 1.00 0 0 0 0 0
8
30 Paula 0 0 21.00 (%) 4.00 2.00 1.00 1.00 0 0 2.00 0 0
10
8 Karabin 0 0 11.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
Dynamo Kyiv logo Dynamo Kyiv
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
2 Vivcharenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kabayev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Malysh 0 0 14.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dyachuk 0 0 13.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Mykhavko 0 0 8.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Syrota 0 0 12.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
37 Tsarenko 0 0 18.00 (%) 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0
51 Morgun 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Ignatenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
35 Neshcheret 0 0 35.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11
9 Voloshyn 0 0 15.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
20 Karavaev 0 0 31.00 (%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 5.00 0 0
4
4 Popov 0 0 43.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
40 Bilova 0 0 48.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
8
44 Dubinchak 0 0 31.00 (%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
7
18 Andrievsky 0 0 29.00 (%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0
6
8 Shepelev 0 0 40.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
10
77 Muyiwa 0 0 20.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
5
29 Buyalsky 0 0 15.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
30 Diallo 0 0 19.00 (%) 5.00 3.00 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0