Obolon-Brovar vs FC Olexandria

Possession
  • Obolon-Brovar 56%
  • FC Olexandria 44%
Match statistics
Corner Kicks
4
Obolon-Brovar logo 2
Yellow Cards
1
Obolon-Brovar logo 1
Red cards
0
Obolon-Brovar logo 0
Lineups
13
Kychak
95
Krasnopir
8
Taranukha
14
Chernov
37
Dubko
2
Karas
11
Grisyo
9
Medynskyi
17
Chernenko
4
Moroz
55
Sukhanov
44
Ermakov
6
Kovalets
22
Skorko
26
Campos
18
Loginov
30
Kopyna
25
Kaliuzhnyi
9
Kalitvintsev
91
Mykhailenko
14
Kulakovskyi
33
Bezerra

First squad

1
13 Kychak
10
95 Krasnopir
84'
11
8 Taranukha
62'
5
14 Chernov
4
37 Dubko
3
2 Karas
2
11 Grisyo
9
9 Medynskyi
84'
7
17 Chernenko
84'
8
4 Moroz
39'
6
55 Sukhanov
62'
1
Ermakov 44
11
44'
49'
56' Kovalets 6
2
Skorko 22
3
Campos 26
4
87' Loginov 18
5
Kopyna 30
6
Kaliuzhnyi 25
10
66' Kalitvintsev 9
8
46' Kulakovskyi 14
7
24'
61'
66' Bezerra 33

Substitutes

5 Osman
7 Vyshnevskyi
84'
10 Slobodyan
62'
23 Rybka
25 Grusha
84'
33 Nağıyev
62'
34 Vainu
70 Korkh
90 Taras
84'
Dolgyi 1
87' Savchenko 5
56' Siheiev 8
Bazaev 17
66' Júnior 23
66' Kostyshyn 70
Shostak 71
46' Silva 99
Players statistics
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
5 Osman 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vyshnevskyi 0 0 4.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
10 Slobodyan 0 0 10.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
19 Kosovskyi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rybka 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Grusha 0 0 7.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
31 Marchenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Nağıyev 0 0 9.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
34 Vainu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Zaporozhets 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Korkh 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Taras 0 0 1.00 (%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0
1
13 Kychak 0 0 26.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
95 Krasnopir 0 0 16.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
8 Taranukha 0 0 6.00 (%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
5
14 Chernov 0 0 33.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
4
37 Dubko 0 0 49.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
3
2 Karas 0 0 55.00 (%) 1.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
2
11 Grisyo 0 0 31.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
9
9 Medynskyi 0 0 25.00 (%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 3.00 0 0
7
17 Chernenko 0 0 36.00 (%) 4.00 1.00 2.00 1.00 0 0 0 0 0
8
4 Moroz 0 0 25.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
55 Sukhanov 0 0 17.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 3.00 0 0
FC Olexandria logo FC Olexandria
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Dolgyi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Savchenko 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siheiev 0 0 19.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bazaev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Júnior 0 0 10.00 (%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0
70 Kostyshyn 0 0 3.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Shostak 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Shevchenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Silva 0 0 8.00 (%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
1
44 Ermakov 0 0 41.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
6 Kovalets 0 0 13.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
2
22 Skorko 0 0 43.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
3
26 Campos 0 0 51.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
4
18 Loginov 0 0 35.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
30 Kopyna 0 0 39.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
25 Kaliuzhnyi 0 0 72.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
10
9 Kalitvintsev 0 0 24.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
91 Mykhailenko 0 0 38.00 (%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
8
14 Kulakovskyi 0 0 12.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
33 Bezerra 0 0 18.00 (%) 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0