Nagoya Grampus Eight vs Kyoto Sanga FC

Possession
  • Nagoya Grampus Eight 65%
  • Kyoto Sanga FC 35%
Match statistics
Corner Kicks
4
Nagoya Grampus Eight logo 2
Yellow Cards
3
Nagoya Grampus Eight logo 2
Red cards
0
Nagoya Grampus Eight logo 0
Lineups
1
Langerak
10
Oliveira
5
Yoshida
3
Ha
20
Mikuni
7
Izumi
15
Inagaki
8
Shiihashi
41
Ono
14
Segovia
18
Nagai
94
Gu
23
Toyokawa
14
Hara
18
Matsuda
2
Fukuda
24
Miyamoto
3
Asada
44
Sato
19
Kaneko
7
Kawasaki
39
Hirato

First squad

1
1 Langerak
11
10 Oliveira
57'
2
5 Yoshida
46'
3
3 Ha
4
20 Mikuni
5
7 Izumi
50'
79'
6
15 Inagaki
7
8 Shiihashi
75'
8
41 Ono
28'
9
14 Segovia
10
18 Nagai
57'
1
Gu 94
9
12'
36'
60' Toyokawa 23
10
89' Hara 14
11
Matsuda 18
2
Fukuda 2
3
Miyamoto 24
4
Asada 3
5
Sato 44
7
Kaneko 19
6
Kawasaki 7
8
82' Hirato 39

Substitutes

2 Nogami
11 Yamagishi
57'
16 Takeda
17 Masui
79'
27 Nakayama
28'
90'
34 Uchida
46'
60'
77 Junker
57'
Fukuoka 10
89' Yamasaki 11
60'
67' Miyayoshi 13
Kita 20
Ota 26
82' Hiraga 31
Suzuki 50
Players statistics
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
2 Nogami 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yamagishi 0 0 16.00 (81.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
16 Takeda 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Masui 0 0 8.00 (88.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nakayama 0 0 31.00 (81.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Uchida 0 0 27.00 (81.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Junker 0 0 9.00 (60.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
1 Langerak 0 0 27.00 (33.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11
10 Oliveira 0 0 15.00 (53.00%) 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0
2
5 Yoshida 0 0 23.00 (78.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
3
3 Ha 0 0 58.00 (74.00%) 0 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
4
20 Mikuni 0 0 59.00 (85.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
5
7 Izumi 0 0 35.00 (74.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 4.00 0 0
6
15 Inagaki 0 0 47.00 (79.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 3.00 0 0
7
8 Shiihashi 0 0 64.00 (81.00%) 2.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0
8
41 Ono 0 0 6.00 (67.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
9
14 Segovia 0 0 42.00 (76.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
10
18 Nagai 0 0 16.00 (63.00%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Kyoto Sanga FC logo Kyoto Sanga FC
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
10 Fukuoka 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Yamasaki 0 0 3.00 (33.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Miyayoshi 0 0 4.00 (50.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kita 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ota 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Hiraga 0 0 4.00 (33.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Suzuki 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
94 Gu 0 0 32.00 (39.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
23 Toyokawa 0 0 17.00 (65.00%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
10
14 Hara 0 0 21.00 (48.00%) 3.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0
11
18 Matsuda 0 0 14.00 (93.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
2
2 Fukuda 0 0 16.00 (56.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
3
24 Miyamoto 0 0 25.00 (72.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
4
3 Asada 0 0 22.00 (45.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
44 Sato 0 0 29.00 (53.00%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 2.00 0 0
7
19 Kaneko 0 0 27.00 (63.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
6
7 Kawasaki 0 0 21.00 (76.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
8
39 Hirato 0 0 25.00 (64.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0