Metalist 1925 vs Veres Rivne

Possession
  • Metalist 1925 49%
  • Veres Rivne 51%
Match statistics
Corner Kicks
9
3
Yellow Cards
3
2
Red cards
0
0
Lineups
37
Mozil
14
Yusov
97
Sydorov
29
Zhychykov
40
Samuel
74
Farina
2
Kapinus
7
Filho
80
Yurchenko
28
Habelok
19
Garmash
47
Koput
89
Gayduchyk
99
Morozko
23
Kucherenko
3
Vovchenko
2
Smiyan
29
Kucherov
88
Kukharuk
11
Dakhnovskiy
20
Augusto
30
Shastal

First squad

1
37 Mozil
11
14 Yusov
46'
10
97 Sydorov
89'
2
29 Zhychykov
3
40 Samuel
49'
64'
4
74 Farina
5
2 Kapinus
9
7 Filho
6
80 Yurchenko
73'
89'
7
28 Habelok
8
19 Garmash
46'
1
Koput 47
11
62'
80' Gayduchyk 89
2
Morozko 99
3
Kucherenko 23
4
Vovchenko 3
5
Smiyan 2
7
90' Kucherov 29
8
85'
90' Kukharuk 88
9
33'
86' Dakhnovskiy 11
6
80' Augusto 20
10
Shastal 30

Substitutes

6 Vachiberadze
46'
51'
9 Boryachuk
46'
10 Rusyn
89'
17 Kurilo
64'
20 Chervak
21 Bychek
89'
90' Kurko 5
Silva 6
86' Shestakov 9
Baran 22
Savchuk 42
Gakman 71
90' Banada 74
80' Sharay 77
Kulyk 78
Players statistics
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Sydorenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tkachuk 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vachiberadze 0 0 15.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
9 Boryachuk 0 0 12.00 (%) 4.00 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0
10 Rusyn 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kurilo 0 0 22.00 (%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
20 Chervak 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bychek 0 0 0 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
23 Protsenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tkachenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
37 Mozil 0 0 17.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
14 Yusov 0 0 6.00 (%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
10
97 Sydorov 0 0 6.00 (%) 4.00 2.00 0 2.00 0 0 3.00 0 0
2
29 Zhychykov 0 0 39.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
3
40 Samuel 0 0 34.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
4
74 Farina 0 0 52.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
5
2 Kapinus 0 0 30.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
9
7 Filho 0 0 33.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 3.00 0 0
6
80 Yurchenko 0 0 27.00 (%) 3.00 1.00 2.00 0 0 0 2.00 0 0
7
28 Habelok 0 0 39.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
8
19 Garmash 0 0 14.00 (%) 2.00 0 0 2.00 0 0 2.00 0 0
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Yushchyshyn 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kurko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Silva 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Shestakov 0 0 3.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Baran 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Savchuk 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gakman 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Banada 0 0 3.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Sharay 0 0 5.00 (%) 2.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0
78 Kulyk 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Mrvaljević 0 0 2.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
95 Shevchenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
47 Koput 0 0 10.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
89 Gayduchyk 0 0 13.00 (%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
2
99 Morozko 0 0 21.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
3
23 Kucherenko 0 0 19.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
3 Vovchenko 0 0 19.00 (%) 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0
5
2 Smiyan 0 0 25.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
7
29 Kucherov 0 0 25.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
8
88 Kukharuk 0 0 36.00 (%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
9
11 Dakhnovskiy 0 0 19.00 (%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
6
20 Augusto 0 0 23.00 (%) 5.00 1.00 1.00 3.00 0 0 4.00 0 0
10
30 Shastal 0 0 17.00 (%) 3.00 0 1.00 2.00 0 0 3.00 0 0