Kashima Antlers vs Yokohama F.Marinos

Possession
  • Kashima Antlers 43%
  • Yokohama F.Marinos 57%
Match statistics
Corner Kicks
4 Kashima Antlers logo
4
Yellow Cards
2 Kashima Antlers logo
3
Red cards
0 Kashima Antlers logo
0
Lineups
1
Hayakawa
40
Suzuki
32
Nono
55
Ueda
5
Sekigawa
2
Anzai
25
Sano
13
Chinen
36
Morooka
30
Nago
33
Nakama
21
Iikura
11
Souza
10
Souza
17
Inoue
16
Kato
15
Kamijima
5
Giusti
2
Nagato
8
Kida
20
Amano
6
Watanabe

First squad

40 Suzuki
57'
89'
32 Nono
74'
90'
55 Ueda
5 Sekigawa
84'
2 Anzai
25 Sano
13 Chinen
36 Morooka
45'
46'
30 Nago
90'
33 Nakama
17'
75'
Iikura 21
72' Souza 11
10'
71' Souza 10
62' Inoue 17
Kato 16
72' Giusti 5
82' Nagato 2
56' Kida 8
72' Amano 20
83' Watanabe 6

Substitutes

7 Cavric
46'
10 Shibasaki
89'
14 Higuchi
75'
16 Sugai
90'
27 Matsumura
90'
31 Yamada
37 Kakita
72'
90' Uenaka 14
72' Mizunuma 18
62' Miyaichi 23
82' Kato 24
Yamane 28
83' Shiogai 37
Players statistics
Kashima Antlers logo Kashima Antlers
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
7 Cavric 0 0 7.00 (71.00%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
10 Shibasaki 0 0 1.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
14 Higuchi 0 0 3.00 (67.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
16 Sugai 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Matsumura 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Yamada 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kakita 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hayakawa 0 0 32.00 (59.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Suzuki 0 0 34.00 (79.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 3.00 0 0
32 Nono 0 0 27.00 (74.00%) 3.00 1.00 1.00 2.00 0 0 1.00 0 0
55 Ueda 0 0 33.00 (67.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
5 Sekigawa 0 0 34.00 (68.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
2 Anzai 0 0 43.00 (77.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
25 Sano 0 0 24.00 (92.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
13 Chinen 0 0 26.00 (77.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
36 Morooka 0 0 5.00 (80.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
30 Nago 0 0 15.00 (80.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
33 Nakama 0 0 21.00 (86.00%) 2.00 0 0 2.00 0 0 4.00 0 0
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
14 Uenaka 0 0 8.00 (89.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
18 Mizunuma 0 0 13.00 (69.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
23 Miyaichi 0 0 10.00 (80.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kato 0 0 7.00 (86.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
28 Yamane 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Shirasaka 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Shiogai 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Iikura 0 0 39.00 (95.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11 Souza 0 0 21.00 (76.00%) 3.00 1.00 0 2.00 0 0 1.00 0 0
10 Souza 0 0 19.00 (79.00%) 3.00 1.00 0 2.00 0 0 0 0 0
17 Inoue 0 0 18.00 (67.00%) 3.00 1.00 1.00 1.00 0 0 3.00 0 0
16 Kato 0 0 38.00 (82.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
15 Kamijima 0 0 50.00 (82.00%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
5 Giusti 0 0 60.00 (82.00%) 2.00 1.00 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0
2 Nagato 0 0 39.00 (77.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 3.00 0 0
8 Kida 0 0 45.00 (89.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
20 Amano 0 0 21.00 (71.00%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
6 Watanabe 0 0 30.00 (83.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0