FC Tokyo vs Sagan Tosu

Possession
  • FC Tokyo 50%
  • Sagan Tosu 50%
Match statistics
Corner Kicks
1
FC Tokyo logo 3
Yellow Cards
1
FC Tokyo logo 0
Red cards
0
FC Tokyo logo 0
Lineups
27
Slowik
39
Nakagawa
9
Oliveira
15
Silva
5
Nagatomo
3
Morishige
44
Trevisan
49
Bangunagande
40
Harakawa
7
Matsuki
11
Watanabe
71
Park
22
Togashi
42
Harada
2
Yamazaki
20
Hwang
23
Kikuchi
5
Kawahara
7
Tezuka
24
Naganuma
44
Horigome
29
Iwasaki

First squad

1
27 Slowik
8
39 Nakagawa
11
9 Oliveira
73'
10
15 Silva
54'
78'
2
5 Nagatomo
3
3 Morishige
85'
4
44 Trevisan
30'
5
49 Bangunagande
78'
6
40 Harakawa
85'
7
7 Matsuki
9
11 Watanabe
59'
1
Park 71
11
32'
66' Togashi 22
2
Harada 42
3
Yamazaki 2
4
Hwang 20
5
Kikuchi 23
6
Kawahara 5
7
89' Tezuka 7
8
18' Naganuma 24
9
85' Horigome 44
10
66' Iwasaki 29

Substitutes

4 Kimoto
85'
20 Silva
73'
26 Terayama
85'
33 Tawaratsumida
78'
87'
41 Nozawa
99 Shirai
78'
Fukuta 6
66' Kawata 9
89' Fujita 14
Moriya 19
Okamoto 31
66' Yokoyama 32
85' Kabayama 41
Players statistics
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
4 Kimoto 0 0 5.00 (40.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Silva 0 0 4.00 (75.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
26 Terayama 0 0 8.00 (63.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tawaratsumida 0 0 3.00 (67.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
35 Tsukagawa 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Nozawa 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Shirai 0 0 7.00 (86.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
27 Slowik 0 0 32.00 (72.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
39 Nakagawa 0 0 30.00 (90.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11
9 Oliveira 0 0 21.00 (71.00%) 3.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
10
15 Silva 0 0 20.00 (40.00%) 2.00 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0
2
5 Nagatomo 0 0 49.00 (88.00%) 1.00 0 0 0 0 0 1.00 0 0
3
3 Morishige 0 0 64.00 (75.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
4
44 Trevisan 0 0 62.00 (84.00%) 2.00 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0
5
49 Bangunagande 0 0 41.00 (78.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
40 Harakawa 0 0 33.00 (88.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
7
7 Matsuki 0 0 46.00 (85.00%) 3.00 1.00 1.00 0 0 0 2.00 0 0
9
11 Watanabe 0 0 34.00 (85.00%) 5.00 3.00 1.00 0 0 0 2.00 0 0
Sagan Tosu logo Sagan Tosu
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
6 Fukuta 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kawata 0 0 6.00 (83.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fujita 0 0 7.00 (86.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Moriya 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Okamoto 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Yokoyama 0 0 6.00 (67.00%) 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kabayama 0 0 1.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
71 Park 0 0 43.00 (70.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
22 Togashi 0 0 10.00 (90.00%) 2.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
2
42 Harada 0 0 43.00 (79.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
3
2 Yamazaki 0 0 64.00 (84.00%) 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0
4
20 Hwang 0 0 47.00 (87.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
5
23 Kikuchi 0 0 51.00 (75.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
5 Kawahara 0 0 63.00 (81.00%) 2.00 0 0 0 0 0 1.00 0 0
7
7 Tezuka 0 0 41.00 (90.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
8
24 Naganuma 0 0 25.00 (76.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0
9
44 Horigome 0 0 43.00 (81.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
10
29 Iwasaki 0 0 19.00 (79.00%) 2.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0