FC Tokyo vs Gamba Osaka

Possession
  • FC Tokyo 44%
  • Gamba Osaka 56%
Match statistics
Corner Kicks
4
5
Yellow Cards
3
1
Red cards
0
0
Lineups
41
Nozawa
33
Tawaratsumida
5
Nagatomo
4
Kimoto
44
Trevisan
49
Bangunagande
8
Ko
37
Koizumi
71
Araki
38
Anzai
9
Oliveira
22
Ichimori
7
Usami
3
Handa
20
Nakatani
2
Fukuoka
4
Kurokawa
23
Dawhan
16
Suzuki
17
Yamashita
13
Sakamoto
97
Melo

First squad

1
41 Nozawa
11
33 Tawaratsumida
63'
2
5 Nagatomo
3
4 Kimoto
4
44 Trevisan
90'
5
49 Bangunagande
59'
78'
6
8 Ko
8
37 Koizumi
66'
7
71 Araki
64'
9
38 Anzai
10
9 Oliveira
78'
1
Ichimori 22
11
90' Usami 7
2
Handa 3
3
Nakatani 20
4
Fukuoka 2
5
14' Kurokawa 4
6
72' Dawhan 23
7
Suzuki 16
8
84' Yamashita 17
9
84' Sakamoto 13
10
90' Melo 97

Substitutes

7 Matsuki
78'
78'
13 Hatano
22 Endo
63'
39 Nakagawa
64'
70 Silva
72' Lavi 6
84'
86' Yamada 9
84' Kurata 10
Jebali 11
90' Toyama 40
90' Matsuda 46
Players statistics
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
3 Morishige 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Matsuki 0 0 5.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hatano 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Endo 0 0 3.00 (25.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Nakagawa 0 0 7.00 (67.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Tokumoto 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Silva 0 0 9.00 (60.00%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
1
41 Nozawa 0 0 24.00 (96.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
33 Tawaratsumida 0 0 11.00 (82.00%) 3.00 2.00 0 1.00 0 0 0 0 0
2
5 Nagatomo 0 0 28.00 (89.00%) 3.00 0 2.00 1.00 0 0 0 0 0
3
4 Kimoto 0 0 54.00 (87.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
44 Trevisan 0 0 59.00 (76.00%) 1.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
5
49 Bangunagande 0 0 46.00 (78.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
8 Ko 0 0 54.00 (80.00%) 1.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
8
37 Koizumi 0 0 49.00 (98.00%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
7
71 Araki 0 0 21.00 (71.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
9
38 Anzai 0 0 26.00 (67.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
10
9 Oliveira 0 0 16.00 (69.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Higashiguchi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lavi 0 0 12.00 (83.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Yamada 0 0 0 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
10 Kurata 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jebali 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Toyama 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Matsuda 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
22 Ichimori 0 0 43.00 (63.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
7 Usami 0 0 40.00 (73.00%) 4.00 2.00 0 2.00 0 0 1.00 0 0
2
3 Handa 0 0 36.00 (83.00%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
3
20 Nakatani 0 0 61.00 (82.00%) 1.00 0 2.00 1.00 0 0 0 0 0
4
2 Fukuoka 0 0 62.00 (82.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
5
4 Kurokawa 0 0 42.00 (93.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
6
23 Dawhan 0 0 52.00 (88.00%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 2.00 0 0
7
16 Suzuki 0 0 63.00 (89.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
17 Yamashita 0 0 48.00 (85.00%) 3.00 1.00 1.00 1.00 0 0 5.00 0 0
9
13 Sakamoto 0 0 22.00 (73.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
10
97 Melo 0 0 34.00 (76.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0