FC Hirnyk vs FC Minaj

Possession
  • FC Hirnyk 56%
  • FC Minaj 44%
Match statistics
Corner Kicks
6 FC Hirnyk logo
3
Yellow Cards
2 FC Hirnyk logo
1
Red cards
0 FC Hirnyk logo
0
Lineups
30
Mahankov
80
Adu
7
Ponedelnik
39
Saintini
5
Stetskov
55
Dibango
22
Vakulko
10
Khomchenovskiy
21
Andreou
47
Tverdokhlib
9
Sosah
35
Kemkin
29
Fabrice
9
Ustymenko
2
Dmytruk
4
Chuiev
22
Skyba
3
Prokopchuk
99
Vakula
32
Petko
97
Korablin
44
Vitenchuk

First squad

1
30 Mahankov
11
80 Adu
46'
2
7 Ponedelnik
38'
77'
3
39 Saintini
4
5 Stetskov
5
55 Dibango
6
22 Vakulko
7
10 Khomchenovskiy
63'
8
21 Andreou
42'
81'
9
47 Tverdokhlib
54'
81'
10
9 Sosah
69'
1
Kemkin 35
9
68' Fabrice 29
10
51' Ustymenko 9
5
53' Dmytruk 2
4
71' Chuiev 4
2
Skyba 22
3
46' Prokopchuk 3
11
Vakula 99
6
46' Petko 32
8
Korablin 97
7
Vitenchuk 44

Substitutes

1 Khoma
2 Ryabov
81'
8 Bizimana
63'
25 Fonseca
27 Debelko
60 Butenko
81'
78 Kozhushko
46'
66'
94 Zaderaka
69'
97 Poe
68' Gunichev 7
Bandura 13
53' Vorobchak 17
Popov 19
71' Piddubnyi 47
46' Semotyuk 71
46' Kysyl 77
Players statistics
FC Hirnyk logo FC Hirnyk
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Khoma 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ryabov 0 0 7.00 (%) 2.00 0 1.00 2.00 0 0 0 0 0
8 Bizimana 0 0 24.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11 Tatarkov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Beskorovainas 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fonseca 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Debelko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Volodymyr 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Butenko 0 0 4.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Kozhushko 0 0 12.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
94 Zaderaka 0 0 20.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
97 Poe 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
30 Mahankov 0 0 19.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
80 Adu 0 0 15.00 (%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
2
7 Ponedelnik 0 0 49.00 (%) 3.00 1.00 0 2.00 0 0 2.00 0 0
3
39 Saintini 0 0 40.00 (%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
4
5 Stetskov 0 0 47.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 3.00 0 0
5
55 Dibango 0 0 61.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
6
22 Vakulko 0 0 35.00 (%) 3.00 0 1.00 2.00 0 0 3.00 0 0
7
10 Khomchenovskiy 0 0 32.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
8
21 Andreou 0 0 24.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0
9
47 Tverdokhlib 0 0 33.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 3.00 0 0
10
9 Sosah 0 0 24.00 (%) 3.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
5 Korniychuk 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gunichev 0 0 3.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Matyushenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tyshchuk 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Demydenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bandura 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vorobchak 0 0 14.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
19 Popov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Nemchainov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Piddubnyi 0 0 11.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Semotyuk 0 0 16.00 (%) 1.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
77 Kysyl 0 0 17.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
1
35 Kemkin 0 0 11.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
29 Fabrice 0 0 13.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
10
9 Ustymenko 0 0 10.00 (%) 3.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
5
2 Dmytruk 0 0 23.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
4
4 Chuiev 0 0 25.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
2
22 Skyba 0 0 35.00 (%) 0 0 3.00 0 0 0 1.00 0 0
3
3 Prokopchuk 0 0 14.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
99 Vakula 0 0 20.00 (%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 5.00 0 0
6
32 Petko 0 0 9.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
8
97 Korablin 0 0 21.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0
7
44 Vitenchuk 0 0 30.00 (%) 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0