Cherkasi vs Vorskla

Possession
  • Cherkasi 62%
  • Vorskla 38%
Match statistics
Corner Kicks
9
Cherkasi logo 2
Yellow Cards
1
Cherkasi logo 2
Red cards
0
Cherkasi logo 0
Lineups
72
Samoylenko
70
Naumets
20
Bessala
22
Rocha
11
Pasich
34
Muravskyi
5
Kadziolka
18
Kaplienko
1
Thill
15
Jashari
10
Boyko
61
Domoleha
22
Kovtalyuk
4
Perduta
5
Constante
44
Khrypchuk
29
Batsula
18
Pavliuk
38
Chelyadin
27
Krupskyi
24
Hlushchenko
33
Myakushko

First squad

1
72 Samoylenko
90'
7
70 Naumets
56'
11
20 Bessala
76'
10
22 Rocha
71'
2
11 Pasich
4
34 Muravskyi
3
5 Kadziolka
5
18 Kaplienko
70'
8
1 Thill
16'
70'
9
15 Jashari
6
10 Boyko
1
Domoleha 61
11
67' Kovtalyuk 22
2
Perduta 4
3
80' Constante 5
7
67' Khrypchuk 44
5
Batsula 29
4
45' Pavliuk 18
6
46' Chelyadin 38
8
Krupskyi 27
9
82' Hlushchenko 24
10
46' Myakushko 33

Substitutes

7 Shestakov
70'
8 Bar
9 Pryadun
76'
16 Oliynyk
56'
23 Nasonov
27 Tyshchenko
71'
37 Rybalka
94 Penkov
95 Stasyuk
70'
46' Sklyar 6
Isenko 7
80' Vladyslav 43
46' Kane 50
Galas 57
67' Toli 77
67' Santos 95
Ermolov 96
Players statistics
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
7 Shestakov 0 0 3.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
8 Bar 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pryadun 0 0 2.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
16 Oliynyk 0 0 10.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
19 Khoblenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kucherenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Nasonov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Tyshchenko 0 0 2.00 (%) 0 0 0 0 0 0 2.00 0 0
37 Rybalka 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Tarasenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Penkov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Stasyuk 0 0 4.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
72 Samoylenko 0 0 33.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
70 Naumets 0 0 18.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
11
20 Bessala 0 0 8.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 3.00 0 0
10
22 Rocha 0 0 17.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
2
11 Pasich 0 0 36.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
4
34 Muravskyi 0 0 58.00 (%) 0 0 2.00 0 0 0 1.00 0 0
3
5 Kadziolka 0 0 60.00 (%) 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0
5
18 Kaplienko 0 0 19.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
8
1 Thill 0 0 31.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
9
15 Jashari 0 0 43.00 (%) 2.00 0 2.00 0 0 0 2.00 0 0
6
10 Boyko 0 0 48.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
Vorskla logo Vorskla
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
6 Sklyar 0 0 24.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
7 Isenko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Korniienko 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vladyslav 0 0 1.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Kane 0 0 10.00 (%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
57 Galas 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Toli 0 0 10.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Santos 0 0 4.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 2.00 0 0
96 Ermolov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
61 Domoleha 0 0 15.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11
22 Kovtalyuk 0 0 6.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
2
4 Perduta 0 0 40.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
5 Constante 0 0 28.00 (%) 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0
7
44 Khrypchuk 0 0 25.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
29 Batsula 0 0 43.00 (%) 1.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
4
18 Pavliuk 0 0 31.00 (%) 0 0 2.00 0 0 0 1.00 0 0
6
38 Chelyadin 0 0 15.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
8
27 Krupskyi 0 0 23.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 2.00 0 0
9
24 Hlushchenko 0 0 28.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
10
33 Myakushko 0 0 8.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0