Albirex Niigata vs FC Tokyo

Finished 95'
Albirex Niigata logo1
3FC Tokyo logo
-

penalties

Possession
  • Albirex Niigata 64%
  • FC Tokyo 36%
Match statistics
Corner Kicks
6
2
Yellow Cards
3
0
Red cards
0
0
Lineups
1
Kojima
7
Taniguchi
25
Fujiwara
5
Fitzgerald
35
Chiba
18
Hayakawa
8
Miyamoto
6
Akiyama
22
Matsuda
33
Takagi
16
Komi
13
Hatano
38
Anzai
39
Nakagawa
33
Tawaratsumida
99
Shirai
32
Doi
44
Trevisan
49
Bangunagande
8
Ko
37
Koizumi
17
Terayama

First squad

1
1 Kojima
11
7 Taniguchi
63'
2
25 Fujiwara
4
35 Chiba
34'
63'
5
18 Hayakawa
90'
7
8 Miyamoto
26'
6
6 Akiyama
8
22 Matsuda
73'
9
33 Takagi
73'
10
16 Komi
63'
1
Hatano 13
9
Anzai 38
10
39'
68' Nakagawa 39
11
68' Tawaratsumida 33
2
49' Shirai 99
3
Doi 32
4
Trevisan 44
5
81' Bangunagande 49
6
81' Ko 8
8
Koizumi 37
7
19' Terayama 17

Substitutes

11 Ota
63'
82'
14 Hasegawa
73'
20 Shimada
21 Abe
32 Hasegawa
73'
45 Inamura
63'
99 Ono
63'
Kodama 1
68' Nagatomo 5
19'
62' Oliveira 9
68' Sato 23
81' Nozawa 28
81' Harakawa 40
Players statistics
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
11 Ota 0 0 13.00 (85.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
14 Hasegawa 0 0 10.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Shimada 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Abe 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Hasegawa 0 0 5.00 (80.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
45 Inamura 0 0 42.00 (85.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Ono 0 0 11.00 (82.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
1
1 Kojima 0 0 39.00 (92.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
7 Taniguchi 0 0 13.00 (77.00%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
2
25 Fujiwara 0 0 53.00 (92.00%) 0 0 0 0 0 0 3.00 0 0
3
5 Fitzgerald 0 0 89.00 (97.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
35 Chiba 0 0 56.00 (98.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 2.00 0 0
5
18 Hayakawa 0 0 47.00 (80.00%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0
7
8 Miyamoto 0 0 69.00 (84.00%) 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0
6
6 Akiyama 0 0 101.00 (95.00%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0
8
22 Matsuda 0 0 27.00 (78.00%) 2.00 0 0 2.00 0 0 0 0 0
9
33 Takagi 0 0 22.00 (73.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 3.00 0 0
10
16 Komi 0 0 27.00 (93.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Kodama 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Morishige 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nagatomo 0 0 6.00 (83.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Oliveira 0 0 19.00 (74.00%) 3.00 1.00 0 2.00 0 0 1.00 0 0
23 Sato 0 0 7.00 (57.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Nozawa 0 0 1.00 (100.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
40 Harakawa 0 0 6.00 (43.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
13 Hatano 0 0 29.00 (66.00%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
9
38 Anzai 0 0 24.00 (71.00%) 1.00 0 0 1.00 0 0 2.00 0 0
10
39 Nakagawa 0 0 22.00 (82.00%) 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0
11
33 Tawaratsumida 0 0 14.00 (71.00%) 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
2
99 Shirai 0 0 32.00 (75.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
3
32 Doi 0 0 32.00 (97.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
44 Trevisan 0 0 48.00 (81.00%) 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0
5
49 Bangunagande 0 0 25.00 (88.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
8 Ko 0 0 40.00 (88.00%) 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
8
37 Koizumi 0 0 38.00 (89.00%) 0 0 1.00 0 0 0 3.00 0 0
7
17 Terayama 0 0 2.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0