6 tháng năm 2018
Can ThoCan Tho
0
0
17:00
Than Quang Ninh Than Quang Ninh
Khanh Hoa Nha TrangKhanh Hoa Nha Trang
0
0
18:00
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
5 tháng năm 2018
Binh DuongBinh Duong
0
0
17:00
QNK Quang Nam QNK Quang Nam
Hai PhongHai Phong
0
0
17:00
Da Nang Da Nang
4 tháng năm 2018
Song Lam Nghe AnSong Lam Nghe An
0
0
17:00
Nam Dinh
FLC Thanh HoaFLC Thanh Hoa
0
0
17:00
Saigon FC Saigon FC
22 tháng tư 2018
Ha Noi TTHa Noi TT
1
1
19:00
Saigon FC Saigon FC
CLB TP Ho Chi MinhCLB TP Ho Chi Minh
0
1
18:00
Hai Phong Hai Phong
QNK Quang NamQNK Quang Nam
0
0
17:00
Khanh Hoa Nha Trang Khanh Hoa Nha Trang
21 tháng tư 2018
Than Quang NinhThan Quang Ninh
1
0
18:00
Nam Dinh