8 tháng tư 2019
Binh DuongBinh Duong
0
0
17:00
Viettel
7 tháng tư 2019
Ha Noi TTHa Noi TT
0
0
19:00
Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
FLC Thanh HoaFLC Thanh Hoa
0
0
17:00
Da Nang Da Nang
6 tháng tư 2019
Saigon FCSaigon FC
0
0
19:00
CLB TP Ho Chi Minh CLB TP Ho Chi Minh
Hai PhongHai Phong
0
0
17:00
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
Nam Dinh
0
0
17:00
Khanh Hoa Nha Trang Khanh Hoa Nha Trang
5 tháng tư 2019
QNK Quang NamQNK Quang Nam
0
0
17:00
Than Quang Ninh Than Quang Ninh