31 T10 - 8 T11 2020
31 tháng mười 2020
Da NangDa Nang
3
3
6:00 PM
FLC Thanh Hoa FLC Thanh Hoa
Song Lam Nghe AnSong Lam Nghe An
1
1
6:00 PM
Nam Dinh
Hai PhongHai Phong
2
4
6:00 PM
QNK Quang Nam QNK Quang Nam
8 tháng mười một 2020
Than Quang NinhThan Quang Ninh
0
4
6:00 PM
Ha Noi TT Ha Noi TT
Saigon FCSaigon FC
0
1
6:00 PM
Viettel
7 tháng mười một 2020
Hoang Anh Gia LaiHoang Anh Gia Lai
3
0
6:00 PM
Hong Linh Ha Tinh
CLB TP Ho Chi MinhCLB TP Ho Chi Minh
1
1
8:15 PM
Binh Duong Binh Duong
4 tháng mười một 2020
Ha Noi TTHa Noi TT
4
2
8:15 PM
Saigon FC Saigon FC
3 tháng mười một 2020
Binh DuongBinh Duong
3
2
6:00 PM
Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
Viettel
1
0
8:15 PM
Than Quang Ninh Than Quang Ninh
Hong Linh Ha Tinh
2
3
7:00 PM
CLB TP Ho Chi Minh CLB TP Ho Chi Minh