17 T7 - 18 T7 2020
17 tháng bảy 2020
Hoang Anh Gia LaiHoang Anh Gia Lai
0
0
6:00 PM
QNK Quang Nam QNK Quang Nam
Hong Linh Ha Tinh
0
0
7:00 PM
CLB TP Ho Chi Minh CLB TP Ho Chi Minh
Ha Noi TTHa Noi TT
0
0
8:15 PM
Hai Phong Hai Phong
18 tháng bảy 2020
Song Lam Nghe AnSong Lam Nghe An
0
0
6:00 PM
Viettel
Da NangDa Nang
0
0
6:00 PM
Than Quang Ninh Than Quang Ninh
Binh DuongBinh Duong
0
0
6:00 PM
FLC Thanh Hoa FLC Thanh Hoa
Saigon FCSaigon FC
0
0
8:15 PM
Nam Dinh