20 tháng mười 2018 18:30
Chelsea
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Manchester United