18 tháng tám 2018 23:30
Chelsea
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Arsenal