28 tháng tư 2018 23:30
Swansea
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Chelsea