23 tháng bảy 2018 18:30
Perth Glory
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Chelsea