7 tháng mười 2018 20:15
Southampton
0:3
Kết thúc
90'
Chelsea