11 tháng tám 2018 21:00
Huddersfield
0:3
Kết thúc
90'
Chelsea