24 tháng chín 2020 01:45
Chelsea
6:0
Kết thúc
90'
Barnsley