19 tháng năm 2018 23:15
Chelsea
1:0
Kết thúc
90'
Manchester United