6 tháng mười 2019 20:00
Southampton
1:4
Kết thúc
90'
Chelsea