15 tháng tám 2020 02:00
Barcelona
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Bayern Munich