28 tháng một 2023 22:15
Girona
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Barcelona