25 tháng mười một 2018 02:45
Atletico Madrid
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Barcelona