20 tháng hai 2019 03:00
Lyon
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Barcelona