26 tháng tám 2018 03:15
Valladolid
VS
0:0
Chưa diễn ra
'
Barcelona