1 tháng mười 2022 18:30
Arsenal
3:1
Kết thúc
90'
Tottenham