Song Lam Nghe An vs CLB TP Ho Chi Minh

Finished 94'
Song Lam Nghe An logo2
1CLB TP Ho Chi Minh logo
-

penalties

Possession
  • Song Lam Nghe An 58%
  • CLB TP Ho Chi Minh 42%
Match statistics
Corner Kicks
7 Song Lam Nghe An logo
Song Lam Nghe An logo 1
Yellow Cards
1 Song Lam Nghe An logo
Song Lam Nghe An logo 0
Red cards
0 Song Lam Nghe An logo
Song Lam Nghe An logo 0
Lineups

First squad

4
3 Quế
5
7 Phạm
2
17 Trần
55'
10
19 Olaha
24'
7
27 Nguyá»…n
86'
8
37 Đặng
55'
9
79 Mai
21'
55'
11
98 Soladio
18'
71'
8
Võ 6
6
68' Trần 8
7
46' Nguyá»…n 17
5
Chu 18
1
Phạm 25
4
89' Thân 26
2
46' Trần 28
10
35' Olaleye 39
9
90' Mansaray 88
11
76' Green 92

Substitutes

Players statistics
Song Lam Nghe An logo Song Lam Nghe An
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1
1 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
3 Quế 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lê 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
7 Phạm 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
9 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Trần 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Trần 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
17 Trần 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
19 Olaha 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Đinh 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
27 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hồ 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Hồ 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
33 Gašpuitis 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
37 Đặng 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Trần 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
79 Mai 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
98 Soladio 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLB TP Ho Chi Minh logo CLB TP Ho Chi Minh
N Player G A P S SO BS SO O Fo Fc YC RC
1 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
4 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
6 Võ 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
8 Trần 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lâm 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Uông 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
17 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
18 Chu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nguyá»…n 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DÆ°Æ¡ng 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hoàng 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
25 Phạm 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
26 Thân 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hữu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
28 Trần 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 VÆ°Æ¡ng 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
39 Olaleye 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
88 Mansaray 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
92 Green 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0